روستا

شرح مطالعات درس روستا

فصل اول: مطالعات پیش­نیاز

1-1- اطلاعات مکتوب:

وجه تسمیه

مطالعات جغرافیایی و اقلیمی

مطالعات جمعیتی و انسانی

طرح های هادی روستایی، برآوردها و تحقق­ها

1-2- اطلاعات مصور:

نقشه پایه 2000/1 (تهیه و اصلاح نقشه)

عکس­های هوایی گذشته و حال

فصل دوم: مطالعه ساختار کالبدی روستا

2-1- بررسی و تحلیل اطلاعات توصیفی ابنیه (همراه با نقشه و نمودار): کاربری، طبقات، مصالح ساخت، تکنولوژی پوشش، عمر بنا، ارزش گذاری کیفیت معماری و ...  

2-2- اطلاعات توصیفی معابر و میادین (همراه با نقشه و نمودار): درجه­بندی ارتباطی، ترافیک معبر، کفسازی، جداره، پوشش معبر و ...

2-3- تحلیل فضای پر و خالی

در سطح ساختمان­ها

در سطح معابر و فضاهای جمعی

در سطح روستا و زمین­های زراعی

2-4- تحلیل منظر: کف، جداره، آسمان، خط آسمان و ...

در فضای معماری (در سطح احجام و نماها)

در فضای روستای (در سطح معابر و میادین)

در فضای طبیعی (در سطح کلیت روستا)

2-5- نتیجه­گیری

مطالعه مراحل شکل­گیری و گسترش روستا و محلات آن

مطالعه نحوه تأثیرگذاری عناصر طبیعی (مانند: کوه،
دریاچه، رودخانه، جنگل، کویر و ... ) در شکل­گیری و گسترش روستا

مطالعه نحوه تأثیرگذاری عناصر مصنوع (مانند: قنوات،
مسیرهای آبیاری و ...) در شکل گیری و گسترش روستا

تأثیر شکل زمین و بستر جغرافیایی در شکل­گیری و گسترش روستا

تأثیر منظومه­های معیشتی و فرهنگی موجود در منطقه در شکل گیری و گسترش روستا

تأثیر عناصر اقلیمی، نوع معیشت و ارتباطات خانوادگی و قومی در همجواری ابنیه

تأثیر عناصر طبیعی و مصنوع در شکل گیری و ارتباط معابر و فضاهای جمعی روستا و ...

فصل سوم: شناخت معماری مسکونی روستا

3-1- مستندسازی و تحلیل­های آتلیه ای از عناصر و ویژگی های معماری

نقشه­های پایه (پلان، نما و برش) از ابنیه مسکونی

فضای پر و خالی

گونه­شناسی کارکرد و موقعیت فضاهای کلیدی

نماهای اصلی میانسرا

عناصر معماری: بازشوها، بادگیر، سردر ورودی، ایوان­ها، حیاط: آبنما و باغچه ها، بالاخانه و ساباط و ...

3-2- نتیجه­گیری (ارایه به صورت شیت­بندی)

تأثیر بستر زمین، جغرافیا و عناصر اقلیمی (نور، باد، بارش و ...) در موقعیت بازشوها

تأثیر بستر زمین، جغرافیا و عناصر اقلیمی در جهت گیری کلی ابنیه

تأثیر بستر زمین، جغرافیا و عناصر اقلیمی در همجواری ها فضاهای معماری

تأثیر نوع معیشت و اقتصاد در کالبد، فضاها و عناصر معماری مسکونی

تأثیر رابطه اجتماعی و خانوادگی در سازماندهی فضاها

و ...

شیوه ارایه پروژه

1)   مطالب نوشتاری: به صورت پروژه صحافی شده (قطع A4)

2)   نقشه­های 2000/1 پایه توصیفی و تحلیلی: هر کدام به صورت یک شیت (قطع حداقل A3)

3)  ارایه­های تصویری و معماری: با شیت­بندی آزاد (قطع حداقل A2)  

/ 0 نظر / 9 بازدید