طرح مرمت و احیای بافت های تاریخی

 

 

بسمه تعالی

فلوچارت طرح بافت

مرحله
اول: مطالعات پیش نیاز

توضیح: کلیه مطالعات به همراه نقشه، جداول و نمودارها با
ذکر مآخذ و منابع همراه باشد. ضمناً این مطالعات همراه با مطالعات میدانی و تحلیل
های آتلیه­ای همزمان انجام شده و زیربنای آنها محسوب می­شود.

الف) بازشناسی جغرافیایی و اقلیمی

استعدادهای طبیعی، منابع و جاذبه های زیست محیطی، بلایای طبیعی و ...

ب) بازشناسی تاریخی و فرهنگی

علل پیدایش شهر، دوره­های تاریخی و اتفاقات مهم و تأثیرگذار و ... با استفاده از منابع مکتوب و مصور

ج) بازشناسی محیط کالبدی و مصنوع

روند شکل­گیری بافت شهر، نحوه گسترش و دگرگونی ساختار شهر و ...

د) بازشناسی انسانی و اجتماعی

نوع سکونت، مشاغل، تحولات جمعیتی، سنین، جنسیت و ...

هـ) مطالعات طرح و مدیریت

طرح های بالادست: آمایش، جامع، تفصیلی و ویژه

مرحله دوم: مطالعات میدانی و تحلیل­های آتلیه­ای

تاریخ تحویل به همراه مرحله اول (مطالعات پیش نیاز): نیمه آذرماه، به صورت شیت بندی همراه با کلیه ارایه های تصویری: نقشه، کروکی، سه بعدی، راندو و ...

الف) بررسی های شهری

ü      الگوشناسی منظر شهری

تحلیل منظر شهری (کف، جداره و آسمان)

ü     شناسایی الگوهای شاخص شهری

تعیین محورهای باارزش

تعیین مجموعه های باارزش

تعیین واحدهای باارزش

ü      بازشناسی تحولات کالبدی و حوزه نفوذ

بازشناسی مراحل شکل­گیری، توسعه و دگرگونی ساختاری در محدوده پژوهشی

تحلیل و تطبیق شبکه ارتباطی و نظام محله­ای در وضعیت فعلی با حالت اصلی آن

شناخت نقاط و لکه های جاذب جمعیت در محدوده

بررسی مقیاس ارتباطی کاربری­های عمومی واقع در محدوده انتخابی پژوهش

ü      تأسیسات و تجهیزات شهری

تأسیسات شهری مانند: آب و برق، گاز، تلفن و ... (نقشه های لکه گذاری و تصاویر)

تجهیزات شهری مانند: مبلمان، کفسازی و ... (نقشه های لکه گذاری و تصاویر)

ب) بررسی های معماری

ü      الگوشناسی معماری شهری

برداشت نماهای شاخص و واجد ارزش معماری (از مقیاس­های 10/1 تا 200/1) همراه با موقعیت آنها و اطلاعات لازم در مورد کاربری و طبقات آنها

برداشت نماهای شاخص داخلی از ابنیه واجد ارزش در محدوده بافت

تحلیل مناظر معماری (داخل و خارج) آثار شاخص

ج) انتخاب محدوده طرح

ü      امکان سنجی انتخاب گزینه طراحی

انتخاب یک گره یا یک معبر شهری برای تهیه طرح همراه با توجیهات خاص تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی 

ü      بررسی نظام ساختاری ابنیه در محدوده طراحی

برداشت و تحلیل اطلاعات توصیفی مانند کاربری، میزان فعالیت،طبقات، قدمت و ارزش­گذاری تاریخی از محدوده طرح

مدلسازی سه بعدی (شهری) از تراکم و طبقات در وضعیت موجود محدوده طراحی

ü      بررسی نظام ساختاری معابر ارتباطی در محدوده طراحی

برداشت و تحلیل اطلاعات توصیفی معابر مانند: درجه بندی عرض، ترافیک و ... در وضعیت موجود

ü      جمع­بندی و ارزیابی مطالعات در محدوده طراحی

نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید در وضعیت فعلی

بررسی نیازها در حوزه کاربری پلاک­ها و فضاهای شهری

مرحله سوم: طرح

تاریخ تحویل: 15 دیماه

الف) مبانی طرح

ü      جداول اتخاذ استراتژی SWOT

مرتبط کردن نقاط قوت، ضعف، فرصت­ها و تهدیدها در جدولی مختصاتی و اتخاذ راهبردهای مرتبط با هر یک

ü      تدوین اهداف، راهبردها و برنامه­ها

مرتبط کردن راهبردها با اهداف کلی (افزایش رفاه شهری، اصلاح یا تعویض فعالیت ها، اصلاح منظره کالبدی و ...)

و استخراج برنامه ها به صورت تک به تک

ب) ارایه طرح

ü      نقشه شهری پیشنهادی

نقشه پر و خالی پایه به صورت پیشنهادی

ü      نقشه توصیفی پیشنهادی

نقشه طبقات و تراکم، سیاست­گذاری (تخریب و نوسازی، اصلاح منظر، حفظ بدنه، مرمت و ...) و کاربری

ترجیحاً هر یک از نقشه ها در کنار وضعیت موجود ارایه گردد تا متوجه تغییرات آن باشیم.

ü      نقشه معماری پیشنهادی

پلان، برش و نما از وضعیت موجود و پیشنهادی فضای شهری همراه با طرح اصلاح نمای معابر (بدنه سازی)

ü      نقشه های جزئیات

کفسازی (در پلان و برش)، مبلمان و ...

ü      مدلسازی

طرح های سه بعدی

تحویل نهایی کلیه مطالعات: پروژه، 25 بهمن ماه می باشد.                                                            موفق باشید.

/ 0 نظر / 20 بازدید