ایجاد ایمیل جدید مخصوص اسناد آموزشی

از کلیه دانشجویان عزیز خود می خواهم که ایمیل های زیر را در رد و بدل کردن اسناد آموزشی استفاده نمایند و ایمیل اصلی بنده را آزاد کنند. بدیهی است به کلیه ایمیل هایی که به ایمیل قبلی ارسال می گردند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ایمیل مخصوص دانشجویان پایان نامه:

mjkavian.thesis@yahoo.com

ایمیل مخصوص اسناد آموزشی برای دانشجویان غیر از پایان نامه:

edu.mjkavian@yahoo.com

خواهشمند است هر گونه اسناد آموزشی و ارایه هایی که مخصوص کرکسیون های غیابی برای پایان نامه می باشد به ایمیل اولی و در غیر این صورت به ایمیل دومی ارسال نمایند. با تشکر از توجه شما. موفق و سربلند باشید.  

/ 0 نظر / 44 بازدید