اطلاعیه- دانشجویان کارآموزی مرمت بناهای تاریخی ورودی 1390

لذا ضروری است که با حضور به موقع در کارگاه کارآموزی، از این فرصت بی نظیر استفاده نموده و علاوه بر اینکه در مرمت این بنا سهمی داشته باشید، مجموعه ای از تجربیات ارزنده را در زمینه حفاظت و مرمت از آن خود کنید.

عدم همکاری هر کدام از دانشجویان عزیز، علاوه بر اینکه قطعاً در نمرات آموزشی شما از این درس تأثیرگذار خواهد بود، به معنی پشت پا زدن به تمامی فرصت هایی است که می تواند برای این دانشگاه و دانشجویان نسل بعد امتداد داشته باشد.

نمره این درس هر یک از شما دانشجویان بر مبنای حضور کارگاهی تمام وقت و نیز تهیه و تنظیم گزارش های مرمتی روزانه از حضور و فعالیت خود همراه با مراحل پیشرفت کار و عکس و دتایل های مربوطه می باشد. مانند فرم ذیل را در محیط ورد تهیه نموده و گزارش های روزانه خود را در آن بنویسید. ضمناً کلیه تصاویری که از فعالیت های کارگاهی تهیه می کنید، به صورت پوشه بندی همراه با تاریخ، روی لوح فشرده تحویل دهید.

 

/ 0 نظر / 294 بازدید