رنگ های استاندارد برای وارد کردن اطلاعات توصیفی

مسکونی: انواع زرد (از کم رنگ به پر رنگ برای تراکم های مختلف)

تجاری: قرمز

آموزشی: آبی راه راه (از کم رنگ به تیره برای از مهدکودک تا آموزش عالی)

مذهبی: فیروزه ای یا سبز سیر با هاشور سیاه یا نقطه سیاهرنگی در وسط

فرهنگی: فیروزه ای

جهانگردی و پذیرایی: راه راه صورتی و فیروزه ای

درمانی: سرمه ای با علامت هلال احمر یا صلیب سرخ (به صورت قرمز)

بهداشتی: سرمه ای با علامت دایره قرمز در وسط

ورزشی: راه راه سبز روشن و قرمز

اداری: خاکستری یا سیاه

فضای سبز عمومی: سبز بافت دار

فضای سبز کودکان: سبز روشن تر بافت دار

فضای سبز حفاظتی (مانند جنگل یا مناطق خاص محیط زیست): دوایر منظم سبز تیره

باغات و فضای سبز خصوصی: سبز روشن با دوایر منظم سبز تیره

مزارع و کشتزارها: سبز روشن به صورت راه راه عمودی با سفید (به صورت بافت دار)

مناطق نظامی: خاکسترش راه راه

صنایع و کارگاه ها: بنفش روشن و تیره

تأسیسات و تجهیزات شهری: راه راه قهوه ای و سیاه

حمل و نقل و انبارها: راه راه خاکستری و بنفش تیره یا بنفش روشن

گورستان: سفید با بافت خط دار افقی

موفق باشید.

/ 0 نظر / 842 بازدید