طرح بافت (گام به گام)- درس سوم: برداشت اطلاعات میدانی (توصیفی)

1- اطلاعات عوارض 

اطلاعات عوارض، با خطوط نمایش داده می شوند و شامل همه آن چیزی می شود که از یک نقشه با خطوط ساده قابل درک می باشد. خطوط و سطوح نقش اصلی را در نمایش اطلاعات عوارض یک نقشه بازی می کنند. عوارض در واقع صورت فیزیکی تصویری است که نقشه سعی در بازنمایی آن دارد. برای خواندن عوارض نقشه استانداردهایی وجود دارد که برای نقشه های با مقیاس های مختلف، تفاوت دارد. مثلاً نقشه های معماری یک طور استانداردها و علایمی دارد. نقشه های شهری یک طور و نقشه های سرزمینی و با مقیاس های خیلی ریز، استانداردهای دیگری دارد. اما برای رفاه کسی که نقشه را می خواند، معمولاً استانداردهای نقشه به صورت یک راهنما (Legend) نقشه در کنار آن تعبیه می شوند. 

2- اطلاعات توصیفی

اطلاعات توصیفی هر آن چیزی است که صورت ظاهری یک نقشه ساده قادر به بازنمایی آن نیست. اگر بخواهیم درست تر بگوییم، این اطلاعات مرتبط با نقشه نیست. بلکه با نقشه هماهنگ شده و در آن نشان داده می شود. اطلاعات توصیفی می تواند موضوعاتی بصری یا غیربصری را نشان دهد. موضوعات غیر بصری مانند کاربری، میزان فعالیت، جمعیت ساکن و ... و موضوعات بصری مانند طبقات، مصالح ساخت و مصالح نما و ... که وجه مشترک هر دو نوع اطلاعات توصیفی این است که با یک نقشه ساده و با دید از بالا قابل درک نیستند. اما زمانی که اطلاعات مربوطه تبدیل به رنگ می شوند و همراه با راهنما در کنار نقشه ارایه می شود، قابل خواندن می گردند. 

شما برای تهیه یک نقشه توصیفی بایستی مراحل ذیل را سپری نمایید:

1- تهیه و اصلاح یک نقشه شهری با مقیاس 1/2000

نقشه ها مقیاس های متفاوتی دارند و تفاوت های اصلی در این مقیاس ها بر پایه اطلاعاتی است که نقشه به شما می دهد. بحث در مورد مقیاس نقشه را به زمانی دیگر موکول خواهیم کرد. 

2- پلاک بندی قطعات 

پلاک بندی به تقسیم واحدهای مالکیتی در یک نقشه شهری گفته می شود که از راه مطالعه میدانی به دست می آید. در نقشه شما بایستی هر قطعه زمین به صورت یک چند ضلعی بسته (Polygon) ترسیم گردد. سپس در لایه ای دیگر (شما قطعاً با اتوکد کار می کنید) ساختمان های موجود به صورت چند ضلعی های بسته دیگر ترسیم می شوند. نقشه های شهری معمولاً از روی عکس های هوایی تهیه می شوند و تبدیل عکس به نقشه مرحله ای است که به آن تفسیر عکس می گوییم. مادامی که شما کار بیشتری روی تبدیل عکس هوایی به نقشه انجام دهید، قدرت تفسیر بیشتری برای عکس های هوایی خواهید داشت. 

پس از اینکه قطعات معلوم گردید، اکنون آنها را شماره گذاری می کنید. هر چندضلعی بسته ای که یک محدوده مالکیتی را نشان می دهد، یک شماره می گیرد که در کل نقشه، مانند آن شماره برای قطعات، وجود ندارد. 

4- پلاک بندی معابر 

درست مانند این پلاک بندی را بایستی در مورد معابر نیز انجام دهید. هر معبر یک پلاک می گیرد و تبدیل به یک چندضلعی بسته می شود. این چندضلعی بسته بر اساس یک سری مشخصات معبر تعیین می شود. 

اولین و مهم ترین مشخصات معابر عرض معبر، تقاطع ها و کف سازی آنها می باشد که بر اساس تفاوت در این مباحث، معابر از هم تفکیک شده و دور هر کدام را یک خط بسته در لایه ای خاص فرا می گیرد. شیوه تصویری آموزش این کار را بعداً ذیل همین یادداشت در وبلاگ خواهم گذاشت. 

3- تهیه جداول پایه توصیفی

جداول خالی توصیفی برای ابنیه و معابر به صورت مجزا تهیه می شوند. تعداد ستون های این جداول بر اساس نوع اطلاعات توصیفی مورد نیاز شما طراحی می شود و تعداد ردیف های آن به اندازه تعداد پلاک هایی که وجود دارد، پر می شود. در واقع هر ردیف متعلق به یک پلاک با شماره ای خاص می باشد که ذیل ستون شماره پلاک نوشته می شود. (شما این شماره را به آن پلاک می دهید.) این شماره روی نقشه و روی جدول یکی است. نمونه خالی و راهنمای هر جدول در پایین آورده شده است:

اول: نمونه جدول خالی توصیفی برای ابنیه و قطعات که شما در برداشت اطلاعات توصیفی پر می کنید. روی تصویر راست کلیک کرده و آن را ذخیره نمایید. 

 

 

دوم: نمونه جدول راهنما برای پر کردن جدول توصیفی ابنیه و قطعات. 

 

 

 

سوم: نمونه جدول خالی برای اطلاعات توصیفی مخصوص معابر و فضاهای شهری 

 

چهارم: نمونه راهنما برای پر کردن اطلاعات توصیفی مخصوص معابر و میادین و فضاهای شهری

نکته 1: روی همه تصاویر راست کلیک کرده و آنها را ذخیره نمایید. سپس پرینت کرده و در برداشت استفاده کنید. از جداول خالی حداقل ده کپی بگیرید و جداول پر شده راهنما را یک پرینت کفایت می کند و آن را در پر کردن جداول خالی راهنما قرار دهید. 

نکته 2: کلیه میادین و فضاها و بازشوهای خاص شهری که جزو ملک عمومی محسوب می شوند نیز بایستی مانند معابر پلاک بندی شده و اطلاعات توصیفی آنها مانند معابر برداشت شود. 

موفق باشید.

/ 0 نظر / 474 بازدید