طرح بافت (گام به گام)- درس چهارم: نقشه های خروجی اطلاعات توصیفی

شیوه تبدیل جداول به نقشه، با استفاده از علمی صورت می گیرد که هر دو نوع اطلاعات جدولی و اطلاعات بصری در آن وجود داشته باشد و آن علمی به نام GIS می باشد. این علم که موضوع یک نرم افزار قدرمندی شده است، اطلاعات علمی موجود در یک پایگاه داده را تبدیل به نقشه های دارای راهنما می کند و این راهنمای این نقشه ها را نیز در کنار هر یک از آنها قرار می دهد. نمونه یکی از نقشه های تهیه شده با این نرم افزار را در پایین مشاهده می کنید. 

اما نقشه های شما به دلیل اینکه وسعت کار فعلی شما به اندازه ای نیست که این نرم افزار را نیاز داشته باشید، به صورت دستی تهیه می شود. روش کار بدین صورت است که اطلاعات برداشت شده توصیفی را از معابر و میادین در فایل های جداگانه اکسل وارد می کنید. بخشی از نمونه این اطلاعات را که در یک فیلد وارد شده است، در زیر مشاهده می کنید. 


سپس در نوار ابزار Data در ریبون های بالای نرم افزار اکسل، گزینه Filter را فعال می کنید. 


پس از این کار، در کنار هر یک از خانه های ردیف عناوین شما، دکمه های مثلثی کوچکی همراه با منوی کرکره ای باز شونده ایجاد می شوند. منوی مربوط به یکی از فیلدها را باز می کنید و گزینه یا گزینه های مورد نظر خود را از آن انتخاب می کنید. 

اکنون گزینه ای را که می خواهید انتخاب می کنید و تنها رکوردهایی به نمایش در می آیند که این فیلد آنها دارای آن گزینه باشد. اکنون می توانید آنها را از روی شما پلاکی که دارند، در محیط اتوکد، رنگ آمیزی و لایه بندی کنید و نقشه خروجی یکی از فیلدهای اطلاعاتی خود را مشاهده نمایید. 

بنا بر این خروجی اطلاعات توصیفی نقشه های توصیفی می باشند. این نقشه ها از فیلدهای مختلفی که در جدول برداشت اطلاعات توصیفی وجود داشتند، استخراج می شود. 

نقشه ای که برای معابر نیز تهیه می شود نیز برای نمونه می تواند خروجی ای شبیه نقشه ذیل داشته باشد.

اما این یکی از نقشه هایی است که شما از جدول اطلاعات توصیفی برداشت می کنید. هر یک از این موضوعات می تواند تبدیل به نقشه ای گردد:

کاربری، طبقات، مالکیت، عمر بنا، سلامت، فعالیت، ارزش گذاری، تکنولوژی ساخت، مصالح نما و ... برای پلاک ها 

و کفسازی، عرض معابر، شیب معابر، نوع ترافیک، جهت ترافیک سواره، حجم ترافیک، روانی ترافیک برای معابر و میادین. 

اطلاعات توصیفی مربوط به پلاک ها و ابنیه بود و شیوه برداشت آنها را در درس های قبلی توضیح دادم.

/ 0 نظر / 143 بازدید