دانشجویان درس بافت

دیدن برخی از کارهای شما خستگی ما را در آورد. همه شما، زحمت کشیدید و فعالیت ارزنده ای در طول ترم انجام دادید. امیدوارم که اطلاعات و الگوهای خوبی که از بافت سبزوار برداشت کردید، همیشه در آرشیو دانشکده معماری دانشگاه حکیم سند افتخار ما و شما باشد.

اسامی شما عزیزان رو به عنوان یک گروه فعال و به یاد ماندنی در دانشگاه حکیم در پایین آورده ام.

دانشجویان رشته مرمت دانشکده معماری دانشگاه حکیم سبزواری ورودی 1389:

الیاسی وحید
انتظاری مرضیه
آمدنی زهرا
بابایی فاطمه
بازی صدیقه
بهنیا معصومه
جغتایی سمانه
جمشیدی حسن آبادی محسن
چهارمحالی علیرضا
حیدرنژاد امیر
خطیب فاطمه
رحمانی اکرم
رحمانی کیوان
رخشنده خو مصطفی
رمضانی میلاد
رمضانیان میلاد
شبنم زاده اسماعیل
شرفی معصومه
شیخلانی زهرا
ضیائی فائزه
عاملی مهدی
علیزاده یعثوب
غالب برآباد مرجان
فتحی قادی علی
کدخدایی گل مکانی محبوبه
گلی محبوبه
گوهری حاجی بکنده ویدا
مرادی زیبا
مرتضی زاده حسین
مشکانی فروغ
معصوم زاده کوهانستانی زهرا
مکوندی فروغ
منتظمی ملایی شیما
نصرتی ملکی ژیلا
 

/ 0 نظر / 21 بازدید