تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      Mjkavian Educational Weblog (وبلاگ آموزشی مجتبی کاویان)
تکامل، تحول و جهش در معماری نویسنده: مجتبی کاویان - ۱۳٩۱/٩/٢٤

اگر جریانی را که برای تغییر هر نوع سبک هنری و معماری می تواند وجود داشته باشد، به سه دسته تقسیم کنیم، تکامل، تحول و جهش برخوردی است که هر معماری با نیازهای جدید تعریف شده در زندگی مردم دارد.

 


حرکت اول، تکامل است. تکامل زمانی است که بر مبنای پیشرفت درونی اجتماع، با تعریف نیازهای جدید، معماری نیز پاسخ های درخور خود را نشان می دهد. داستان تکامل هر یک از گونه های معماری در دوره های مختلف تاریخی از این قرار می باشد.

حرکت دوم، تحول است. در این حرکت، برخی از تغییرات در زندگی اجتماعی رخ می دهد که ناشی از تعریف نیازهای تازه تحمیل شده بر آن از بیرون می باشد. اما مطابق با این نیازهای بیرونی، معماری پاسخ درونی خود را نیز به آن نیازها می دهد. خروجی این حرکت، معماری است مربوط به دوره گذار، معماری ای که می تواند فضاهایی جدیدی اما ساختاری آشنا داشته باشد.

حرکت سوم، جهش است. در این حرکت نیازهای بیرونی تحمیل شده بر اجتماع، پاسخ های خود را نیز به همراه دارند و معماری بومی یا از پاسخ دادن آن نیازها عاجز است و یا در طوفان شدید تغییرات فرصتی برای ارایه پاسخ پیدا نمی کند.

  نظرات ()
مطالب اخیر نمره های طراحی دست آزاد ترم پاییزه 1392 نمره های درس طرح مرمت ترم پاییزه 1392 نمره های مبانی نظری مرمت طرح بافت (گام به گام)- درس ششم: برنامه ریزی و استخراج مبانی طراحی اطلاعیه- دانشجویان کارآموزی مرمت بناهای تاریخی ورودی 1390 طرح بافت (گام به گام)- درس پنجم: برداشت اطلاعات میدانی (تصویری) ... بارگذاری شد. طرح بافت (گام به گام)- درس چهارم: نقشه های خروجی اطلاعات توصیفی خودتان قضاوت کنید تخریب حسینیه قنادها؛ لکه ننگی بر مدیریت شهری سبزوار طرح بافت (گام به گام)- درس سوم: برداشت اطلاعات میدانی (توصیفی)
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من پایان نامه مرمت و احیای ابنیه تاریخی دکتر وحید صدرام مرتضی دلاوری ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب