تماس با من
پروفایل من
آرشیو وبلاگ
      Mjkavian Educational Weblog (وبلاگ آموزشی مجتبی کاویان)
تنظیم شرایط محیطی

پروژه درس تنظیم شرایط محیطی، در واقع تجزیه و تحلیل دو نمونه معماری تاریخی از دیدگاه اقلیمی می باشد. به عنوان مهندس بایستی بتوانیم برخی از مسایل اقلیمی را به صورت هندسی نمایش داده و تجزیه و تحلیل کنیم. آنچه که ما در پروژه این درس خواهیم خواست، نمایش بخشی از مهندسی اقلیم در ابنیه تاریخی می باشد.لینک
مطالب اخیر نمره های طراحی دست آزاد ترم پاییزه 1392 نمره های درس طرح مرمت ترم پاییزه 1392 نمره های مبانی نظری مرمت طرح بافت (گام به گام)- درس ششم: برنامه ریزی و استخراج مبانی طراحی اطلاعیه- دانشجویان کارآموزی مرمت بناهای تاریخی ورودی 1390 طرح بافت (گام به گام)- درس پنجم: برداشت اطلاعات میدانی (تصویری) ... بارگذاری شد. طرح بافت (گام به گام)- درس چهارم: نقشه های خروجی اطلاعات توصیفی خودتان قضاوت کنید تخریب حسینیه قنادها؛ لکه ننگی بر مدیریت شهری سبزوار طرح بافت (گام به گام)- درس سوم: برداشت اطلاعات میدانی (توصیفی)
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من پایان نامه مرمت و احیای ابنیه تاریخی دکتر وحید صدرام مرتضی دلاوری ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب